AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin Normatif Düzenlemeleri

“Yolsuzlukla Mücadele” bölümüne geri dön

 

Çıkar Çatışmalarını Çözme Komisyonu

 

П19.10.2016 tarih ve 75 sayılı “Çıkar Çatışmalarının Tespit Edilmesi ve Çözülmesi Dahil Olmak Üzere İştiraklerde Tespit Edilen Yolsuzluk ve Diğer Suçlar ve Yürütülen Yolsuzlukla Mücadele Çalışmaları Hakkındaki Bilgilerin Rosatom Devlet Kuruluşu’nun İştirakleri Tarafından İbraz Edilmesine İlişkin Standart Sektörel Metodik Talimatların Onaylanması ve Yürürlüğe Koyulması Hakkında” Talimatname

 

26.12.2017 tarih ve 137 sayılı “AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin Çıkar Çatışmalarını Çözme Komisyonu Yönetmeliğinin Onaylanması ve Yürürlüğe Koyulması Hakkında” Talimatname

 

27.02.2019 tarih ve 71 sayılı “26.12.2017 tarih ve 137 sayılı AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin Çıkar Çatışmalarını Çözme Komisyonu Yönetmeliğinin Onaylanması ve Yürürlüğe Koyulması Hakkındaki Şirket Talimatnamesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin” Talimatname

 

 

Yerel normatif düzenlemeler

 

14.04.2016 tarih ve 21 sayılı “AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Normatif Yasal Düzenlemelerinin ve Normatif Yasal Düzenleme Taslaklarının Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Bilirkişi İncelemesini Yapma Yönetmeliğinin Onaylanması Hakkında” Talimatname

 

14.04.2016 tarih ve 24 sayılı “AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Çalışanlarının İş Sahibi tarafından Yolsuzluk İhlalleri Yapmaya Teşvik Edildiklerine Dair Bildirimde Bulunması, Bu Bilgilerin Denetiminin Organizasyonu ve Bildirimlerin Kaydedilmesine İlişkin Prosedürün Onaylanması Hakkında” Talimatname

 

26.12.2017 tarih ve 138 sayılı “Etik Kanununun, Etik Konseyi Yönetmeliğinin ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin Etik Yetkilisi Yönetmeliğinin Onaylanması ve Yürürlüğe Koynlması Hakkında” Talimatname

 

08.02.2018 tarih ve 42 sayılı “AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’de Yolsuzluk ve Diğer Suçların Önlenmesinden Sorumlu Alt Birimin ve Çalışanların, Onların İşlevlerinin Belirlenmesi Hakkında” Talimatname

 

11.12.2018 tarih ve 363 sayılı “2018-2020 Yıllarına Ait AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Yolsuzlukla Mücadele Planının Onaylanması Hakkında” Talimatname

 

24.12.2018-P tarih ve 396 sayılı “Rosatom Devlet Kuruluşu ve İştiraklerinde Danışma Hattı İhbarları Üzerine Yapılacak Çalışmalara İlişkin Standart Sektörel Usulün AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’de Yürürlüğe Koyulması Hakkında” Talimatname

 

31.01.2019 tarih ve 37 sayılı “Etik Kurulu Kurulması Hakkında” Talimatname

 

01.02.2019 tarih ve 40 sayılı “AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Çalışanlarının Görev Tanımı ya da İş (Görev) Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Nedeniyle Hediye Aldıklarına, Hediye Verdiklerine ve Değer Tespiti Yaptıklarına, Ürünleri Sattıklarına (Satın Aldıklarına) ve Satıştan Elde Edilen Geliri Aldıklarına Dair Bilgilendirmede Bulunulmasına İlişkin Usulün Onaylanması Hakkında” Talimatname

 

27.02.2019 tarih ve 70 sayılı “2019 Yılında Gelirlere ve Mülki Yükümlülüklere İlişkin Bilgilerin Sunulması Hakkında” Talimatname

 

22.05.2019 tarih ve 210 sayılı “Rosatom Devlet Atom Enerji Kuruluşu ve İştiraklerinde Yolsuzluk Risklerinin Değerlendirilmesine İlişkin Standart Sektörel Metodik Talimatların Kabul Edilmesi Hakkında” Talimatname

 

22.05.2019 tarih ve 211 sayılı “AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Yolsuzlukla Mücadele Politikasının Onaylanması ve Yürürlüğe Konulması Hakkında” Talimatname

 

06.08.2019 tarih ve 313 sayılı “22.05.2019 tarih ve 211 sayılı AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Yolsuzlukla Mücadele Politikasının Onaylanması Hakkındaki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Talimatnamesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin” Talimatname

 

02.10.2019 tarih ve 377 sayılı AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Çalışanlarının Rusya Federasyonu Kontrol (Denetim) Kurumları ve Kolluk Kuvvetlerinin Yetkili Temsilcileri ile Etkileşim Usulünün Onaylanması ve Yürürlüğe Konulması Hakkında” Talimatname

 

28.12.2021 tarih ve Ord/1040 "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Poitikası"nın ve "Dış Ekonomik Faaliyet Gerçekleştirirken Karşı Taraflarla Çalışma Hakkında Tipik Hükümler"in Esas Alınması ve Uygulanması Hakkında

 

 

Metodoloji Materyalleri

 

Gelirler Hakkında Bilgi Sunmanın İmkansız Olduğuna Dair Beyan

 

Görevlerin Yerine Getirilmesi Sırasında Doğan Yolsuzluk Risklerinin Değerlendirilmesine İlişkin Metodik Tavsiyeler

 

Yolsuzluk Suçlarına İlişkin Başvuru

 

Hediye Talimatnamesi

 

Görev Yükümlülüklerinin İfası sırasında, Çıkar Çatışmasına Neden Olan veya Neden Olabilecek Kişisel Menfaatin Doğması Hakkında Bildirim

 

Hediye Alma Bildirimi

 

Bazı Kişilerin AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Çalışanlarını Yolsuzluk İhlalleri Yapmaya Teşvik Etmek Amacıyla Başvuruda Bulunduğuna Dair Bildirim