Rosatom Devlet Kuruluşu’nun normatif düzenlemeleri

23.10.2008 tarih ve 1/521-P sayılı “Rosatom Nükleer Enerji Devlet Kuruluşu’nun Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Planı’nın Uygulanmasına Yönelik Önlemler Hakkında” Talimatname docx 0.03 MB

 

11.07.2016 tarih ve 1/618-P sayılı “2016-2017 Yılları için Rosatom Nükleer Enerji Devlet Kuruluşu’nun Yolsuzlukla Mücadele Planının Onaylanması Hakkında” Talimatname, docx 0.04 MB

 

25.06.2013 tarih ve 1/666-P sayılı “Atanmaları Halinde Vatandaşların ve Görevlendirilmeleri Halinde Rosatom Devlet Kuruluşu Çalışanlarının Kendi Gelirleri, Mülkleri ve Mülki Yükümlülükleri Hakkındaki Bilgilerin Yanı Sıra Eşlerinin ve Reşit Olmayan Çocuklarının Gelirleri, Mülkleri ve Mülki Yükümlülükleri Hakkındaki Bilgileri Sunmakla Yükümlü Olan Federal Devlet Pozisyonlarının Listesinin Onaylanması Hakkında” Talimatname docx, 0.03 MB

 

25.06.2013 tarih ve 1/676-P sayılı “02.04.2013 tarih ve 309 ve 310 sayılı R.F. Devlet Başkanı Kararnamelerinin Bazı Hükümlerinin Uygulanmasına Yönelik Önlemler Hakkında” Talimatname docx, 0.07 MB

 

25.06.2013 tarih ve 1/677-P sayılı “Rosatom Devlet Kuruluşu’nda Yolsuzluk ve Diğer Suçlarla Mücadele Alt Birimlerinin Belirlenmesi Hakkında” Talimatname (Değiştirilme Tarihi: 27.01.2015 tarih ve 1/47-P sayılı Rosatom Devlet Kuruluşu Talimatnamesi) doc, 0.08 MB

 

01.07.2013 tarih ve 1/699-P sayılı “Rosatom Devlet Kuruluşu’nun Mesleki Davranış ve Çıkar Çatışmalarının Çözülmesiyle İlgili Gerekliliklerine Uyulmasına İlişkin Komisyon Hakkında” Talimatname docx, 0.02 MB

 

20.09.2013 tarih ve 1/2-NPA sayılı “Rosatom Devlet Kuruluşu’nun Normatif Yasal Düzenlemelerinin ve Normatif Yasal Düzenleme Taslaklarının Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Bilirkişi İncelemesini Yapma Yönetmeliğinin Onaylanması Hakkında” Talimatname docx, 0.04 MB

 

18.10.2013 tarih ve 1/8-NPA sayılı “Rosatom Devlet Kuruluşu Çalışanlarının, Bazı Kişilerin Yolsuzluk İhlalleri Yapmaya Teşvik Etmek İçin İş Sahibine Başvurduğuna Dair Bildirimde Bulunması, Bu Bilgilerin Denetiminin Organizasyonu ve Bildirimlerin Kaydedilmesine İlişkin Prosedürün Onaylanması Hakkında” Talimatname docx, 0.04 MB

 

18.04.2014 tarih ve 1/378-P sayılı “Yolsuzlukla Mücadele Konuları Başlıklı 08.07.2013 Tarih ve 613 Sayılı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Talimatnamesinin Uygulanmasına İlişkin Önlemler Hakkında” Talimatname docx, 0.05 MB

 

22.05.2014 tarih ve 1/476-P sayılı “Rosatom Devlet Kuruluşu Çalışanlarının İş (Görev) Yükümlülüklerini Yerine Getirmek Üzere Katıldıkları Protokol Etkinlikleri, İş Seyahatleri ve Diğer Resmi Etkinlikler Nedeniyle Hediye Aldıklarına ve Hediye Verdiklerine Dair Bildirimde Bulunma, Hediye Satın Alma Beyanında Bulunma, Hediyenin Kullanım Konularını Gözden Geçirme Kurallarının Onaylanması Hakkında” Talimatname doc, 0.07 MB

 

04.07.2014 tarih ve 1/23-NPA sayılı “İstihdamı Rosatom Devlet Kuruluşu Çalışanları Tarafından Gelirleri, Giderleri, Mülkleri ve Mülki Yükümlülükler Hakkında Bilgilerin Yanı Sıra Eşlerinin ve Reşit Olmayan Çocuklarının Gelirleri, Giderleri, Mülkleri ve Mülki Yükümlülükleri Hakkındaki Bilgilerin Rosatom Devlet Kuruluşu'nun Resmi İnternet Sitesinde Yayınlanmasını Gerektiren Rosatom Devlet Kuruluşu'ndaki Pozisyonların Listesinin Onaylanması Hakkında” Talimatname docx, 0.03 MB

 

16.07.2018 tarih ve 1/655-P sayılı “2014-2015 Yılları için Rosatom Devlet Atom Enerji Kuruluşu’nun Yolsuzlukla Mücadele Planının Onaylanması Hakkında” Talimatname docx, 0.03 MB

 

14.04.2015 tarih ve 1/364-P sayılı “Rosatom Devlet Atom Enerji Kuruluşu’nun ve İştiraklerinin Standart Sektörel Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile Rosatom Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu İştiraklerinde Yolsuzluk Risklerinin Değerlendirilmesine ilişkin Standart Sektörel Metodik Talimatların Onaylanması Hakkında” Talimatname docx, 0.05 MB

 

22.03.2016 tarih ve 1/230-P sayılı “Rosatom Devlet Kuruluşu Çalışanlarını Arasında Çıkar Çatışması Doğma Olasılığına Dair Bildirimini Kaydetme ve Gözden Geçirme Usulünün Onaylanması Hakkında” Talimatname docx, 0.03 MB

 

05.06.2015 tarih ve 1/8-NPA sayılı “Atanmaları Halinde Rosatom Devlet Kuruluşu Çalışanlarına Rusya Federasyonu Toprakları Dışında Bulunan Yabancı Bankalarda Hesap (Mevduat) Açma ve Bulundurma, Nakit Para ve Değerli Eşya Bulundurma Yabancı Finansal Araçlar Edinme ve/veya Kullanma Yasağı Getirilmesini Öngören Rosatom Devlet Kuruluşu’ndaki Pozisyonların Listesinin Onaylanması Hakkında” Talimatname docx, 0.03 MB

 

18.02.2016 tarih ve 1/129-P sayılı “Rosatom Devlet Kuruluşu Çalışanlarının Etik ve Mesleki Davranış Kurallarının Onaylanması Hakkında” Talimatname docx, 0.04 MB

 

12.05.2016 tarih ve 1/11-NPA sayılı “Rosatom Devlet Kuruluşu Çalışanları Tarafından Çıkar Çatışması Doğma Olasılığını Önlemeye Yönelik Önlemler Alması Usulünün Onaylanması Hakkında” Talimatname docx, 0.03 MB

 

20.02.2018 tarih ve 1/186-P sayılı “Rosatom Devlet Kuruluşu ve İştiraklerinde, Danışma Hattından Gelen İhbarlar Üzerine Çalışılmasına İlişkin Standart Sektörel Usulün Onaylanması Hakkında” Talimatname (Değiştirilme Tarihi: 13.12.2018 tarih ve 1/1439-P sayılı Rosatom Devlet Kuruluşu Talimatnamesi) docx, 0.07 MB

 

24.07.2018 tarih ve 1/795-P sayılı “Rusya Federasyonu Hükümeti Özel Kalemi'nin Yetkili Alt Birimine Bilgi Gönderilmesi ve Güven Kaybı Nedeniyle Görevden Alınan Kişilerin Listesine Bilgilerin Girilmesinden ve Listeden Bilgilerin Çıkarılmasından Sorumlu Yetkilinin Belirlenmesi Hakkında” Talimatname docx, 0.03 MB

 

2018-2020 Yıllarına İlişkin Yolsuzlukla Mücadele Planı docx, 0.06 MB

 

06.12.2018 tarih ve 1/38-NPA sayılı “R.F. İş Kanunu Madde 3491 Fıkra 4 Bent 1-4 ve 7-11’de Öngörülen Yasakların Uygulandığı Rosatom Devlet Kuruluşu Pozisyonlarının Listesinin Onaylanması Hakkında” Rosatom Devlet Kuruluşu Talimatnamesi docx, 0.03 MB

 

Gelirler, Giderler Hakkındaki Bilgileri Sunma Prosedürü docx, 0.03 MB

 

Belgeleri Sunma Prosedürüne İlişkin Yönetmelik docx, 0.03 MB