Rusya Federasyonu mevzuatı

01.12.2007 tarih ve 317-FZ sayılı “Rosatom Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu Hakkında” Federal Kanun.

 

25.12.2008 tarih ve 273-FZ sayılı “Yolsuzlukla Mücadele Hakkında” Federal Kanun.

 

17.07.2009 tarih ve 172-FZ sayılı “Normatif Yasal Düzenlemeler ve Normatif Yasal Düzenleme Taslaklarının Yolsuzlukla Mücadele Konusunda Ekspertizi Hakkında” Federal Kanun.

 

03.12.2012 tarih ve 230-FZ sayılı “Kamu Görevlisi Olan Kişilerin ve Diğer Kişilerin Harcamalarının Gelirlerine Uygun Olması ile İlgili Kontrol Hakkında” Federal Kanun.

 

07.05.2013 tarih ve 79-FZ sayılı “Bazı Kategorilerdeki Kişilere Rusya Federasyonu Toprakları Dışında Bulunan Yabancı Bankalarda Hesap (Mevduat) Açma ve Bulundurma, Nakit Para ve Değerli Eşya Bulundurma Yabancı Finansal Araçlar Edinme ve/veya Kullanma Yasağı Getirilmesi Hakkında” Federal Kanun.

 

“Bazı Kategorilerdeki Kişilere Rusya Federasyonu Toprakları Dışında Bulunan Yabancı Bankalarda Hesap (Mevduat) Açma ve Bulundurma, Nakit Para ve Değerli Eşya Bulundurma Yabancı Finansal Araçlar Edinme ve/veya Kullanma Yasağı Getirilmesi Hakkında Federal Kanunun Kabul Edilmesi Nedeniyle Rusya Federasyonu’nun Bazı Yasal Düzenlemelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında” 07.05.2013 tarih ve 102-FZ sayılı Federal Kanun.

22.12.2014 tarih ve 431-FZ sayılı “Rusya Federasyonu’nun Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Bazı Yasal Düzenlemelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında" Federal Kanun.

 

03.04.2017 tarih ve 64-FZ sayılı “Yolsuzlukla Mücadele Alanındaki Devlet Politikasının Geliştirilmesi İçin Rusya Federasyonu’nun Bazı Yasal Düzenlemelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında" Federal Kanun.

 

12.08.2002 tarih ve 885 sayılı “Devlet Çalışanlarının Genel Davranış İlkelerinin Onaylanması Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

19.05.2008 tarih ve 815 sayılı “Yolsuzlukla Mücadele Önlemleri Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

18.05.2009 tarih ve 557-P sayılı “Atanmaları Halinde Vatandaşların ve Görevlendirilmeleri Halinde Federal Devlet Çalışanlarının Kendi Gelirleri, Mülkü ve Mülki Yükümlülükleri Hakkındaki Bilgilerin Yanı Sıra Eşlerinin ve Reşit Olmayan Çocuklarının Gelirleri, Mülkleri ve Mülki Yükümlülükleri Hakkındaki Bilgileri Sunmakla Yükümlü Olduğu Federal Devlet Görevlerinin Listesinin Onaylanması Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

18.05.2009 tarih ve 559 sayılı “Federal Devlet Kurumundaki Pozisyonlara Girmek İsteyen Vatandaşlar ve Federal Devlet Çalışanları Tarafından Gelirleri, Mülkleri Hakkında Bilgi Vermeleri ve Mülki Yükümlülükleri Sağlamaları Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

18.05.2009 tarih ve 560 sayılı “Devlet Kurumlarındaki, Vakıflardaki ve Diğer Kuruluşlardaki Yönetici Pozisyonlarına Girmek İsteyen Vatandaşlar ve Devlet Kurumlarında, Vakıflarda ve Diğer Kuruluşlarda Yönetici Pozisyonlarında Bulunan Kişiler Tarafından Gelirleri, Mülkleri Hakkında Bilgi Vermeleri ve Mülki Yükümlülükleri Sağlamaları Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

21.09.2009 tarih ve 1065 sayılı “Federal Devlet Kurumundaki Pozisyonlara Girmek İsteyen Vatandaşlar ve Federal Devlet Çalışanları Tarafından Sağlanan Bilgilerin Doğruluğu ile Bütünlüğünün ve Federal Devlet Çalışanlarının Davranış Gerekliliklerine Uyup Uymadığının Kontrolü Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

13.04.2010 tarih ve 460 sayılı “2010-2011 Yıllarına Ait Ulusal Stratejisi ve Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Planı Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

01.07.2010 tarih ve 821 sayılı “Federal Devlet Çalışanlarının Davranış Gerekliliklerine Uyması ve Çıkar Çatışmalarının Çözümüne İlişkin Komisyonlar Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

21.07.2010 tarih ve 925 sayılı “Yolsuzlukla Mücadele Hakkında Federal Kanunun Bazı Hükümlerinin Uygulanmasına Yönelik Tedbirler Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

13.03.2012 tarih ve 297 sayılı “2012-2013 Yılına Ait Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Planı’nda ve Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Bazı Rusya Federasyonu Düzenlemelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

02.04.2013 tarih ve 309 sayılı “Yolsuzlukla Mücadele Hakkında” Federal Kanunun Bazı Hükümlerinin Uygulanmasına Yönelik Tedbirler Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

02.04.2013 tarih ve 310 sayılı “Kamu Görevlisi Olan Kişilerin ve Diğer Kişilerin Harcamalarının Onların Gelirlerine Uygun Olması ile İlgili Kontrol Hakkında” Federal Kanunun Bazı Hükümlerinin Uygulanmasına Yönelik Tedbirler Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

08.07.2013 tarih ve 613 sayılı “Yolsuzlukla Mücadele Konuları” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

11.04.2014 tarih ve 226 sayılı “2014-2015 yıllarına ait Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Planı Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

23.06.2014 tarih ve 453 sayılı “Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Bazı Rusya Federasyonu Düzenlemelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

23.06.2014 tarih ve 460 sayılı “Gelir, Gider, Mülk ve Mülki Yükümlülüklere İlişkin Belge Formunun Onaylanması ve Bazı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Düzenlemelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

08.03.2015 tarih ve 120 sayılı “Bazı Yolsuzlukla Mücadele Konuları Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

15.07.2015 tarih ve 364 sayılı “Yolsuzlukla Mücadele Alanındaki Faaliyetlerin Organizasyonunu Geliştirmeye Yönelik Önlemler Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

22.12.2015 tarih ve 650 sayılı “Rusya Federasyonu’nun Bazı Devlet Pozisyonlarında, Federal Devlet Kurumlarındaki Pozisyonlarda Bulunan Kişilerin ve Diğer Kişilerin Görev Yükümlülüklerinin İfası Sırasında Çıkar Çatışmasına Yol Açan veya Açabilecek Olan Şahsi Menfaat Doğduğuna Dair İhbarda Bulunma Usulü ve Bazı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Düzenlemelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

01.04.2016 tarih ve 147 sayılı “2016-2017 yıllarına ait Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Planı Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

29.06.2018 tarih ve 378 sayılı “2018-2020 yıllarına ait Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Planı Hakkında” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi.

 

“Normatif Yasal Düzenlemelerin ve Normatif Yasal Düzenleme Taslaklarının Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Bilirkişi İncelemesi Hakkında” 26.02.2010 tarihli ve 96 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı (“Normatif Yasal Düzenlemelerin ve Normatif Yasal Düzenleme Taslaklarının Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Bilirkişi İncelemesini Yapma Kuralları” “Normatif Yasal Düzenlemelerin ve Normatif Yasal Düzenleme Taslaklarının Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Bilirkişi İncelemesini Yapma Metodu” ile birlikte).

 

21.08.2012 tarih ve 841 sayılı “Devlet Kuruluşları ve Devlet Şirketlerinin Çalışanlarının Rusya Federasyonu İş Kanunu’nun 349.1. Maddesinin Hükümlerine Uymaları Hakkında” Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı.

 

05.07.2013 tarih ve 568 sayılı “Bazı Kategorilerdeki Vatandaşlara Kendi Eş ve Reşit Olmayan Çocuklarının Yolsuzluklarıyla Mücadele Etmesi Amacıyla Yolsuzlukla Mücadele Federal Kanunu ve Diğer Federal Kanunlar Tarafından Belirlenen Kısıtlamaların, Yasakların ve Yükümlülüklerin Getirilmesi Hakkında” Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı.

 

22.07.2013 tarih ve 613 sayılı “Rusya Federasyonu Hükümeti Tarafından Verilmiş Olan Görevlerin Yerine Getirilmesi İçin Kurulmuş Şirketlerde Pozisyonlara Getirilmek İçin Aday Olan Vatandaşlar Tarafından ve Bu Şirketlerde Pozisyonlarda Bulunan Çalışanlar Tarafından Gelirler, Giderler, Mülkler ve Mülki Yükümlülükler Hakkında Bilgilerin İbraz Edilmesi, İbraz Edilen Bilgilerin Doğruluk ve Bütünlük Açısından Kontrol Edilmesi ve Çalışanların Görev Yerinde Davranışlarda Aranan Şartlara Uyması Hakkındaki” Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı.

 

09.01.2014 tarih ve 10 sayılı “Bazı Kategorilerdeki Kişilerin Görev Tanımı ya da İş (Görev) Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi İçin Hediye Aldıklarına, Hediye Verdiklerine ve Değer Tespiti Yaptıklarına, Ürünleri Sattıklarına (Satın Aldıklarına) ve Satıştan Elde Edilen Geliri Aldıklarına Dair İhbarda Bulunma Usulü Hakkında” Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı (“Bazı Kategorilerdeki Kişilerin Görev Tanımı ya da İş (Görev) Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Nedeniyle Hediye Aldıklarına, Hediye Verdiklerine ve Değer Tespiti Yaptıklarına, Ürünleri Sattıklarına (Satın Aldıklarına) ve Satıştan Elde Edilen Geliri Aldıklarına Dair İhbarda Bulunmasına İlişkin Standart Yönetmelik” ile birlikte).

 

06.11.2014 tarih ve 1164 sayılı “Bazı Rusya Federasyonu Hükümet Düzenlemelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında” Rusya Federasyonu Hükümet Kararı.

 

21.01.2015 tarih ve 29 sayılı “İşverenin Listesi Rusya Federasyonu Normatif Yasal Düzenlemeleriyle Belirlenen Devlet ve Belediye Pozisyonlarında Bulunan Bir Vatandaşla İstihdam Sözleşmesi ya da İşlerin İfasına (Hizmetlerin Sunulmasına) İlişkin Sivil Hukuk Sözleşmesi Akdedildiğine Dair Bilgi Vermesine İlişkin Kuralların Onaylanması Hakkında” Rusya Federasyonu Hükümet Kararı.

 

12.10.2015 tarih ve 1088 sayılı Rusya Federasyonu Hükümet Başkanı, Rusya Federasyonu Hükümet Başkan Yardımcısı, Açık Hükümet Faaliyetlerinin Koordinasyonuyla İlgili Hükümet Komisyonu Çalışmalarının Organize Edilmesinden Sorumlu Rusya Federasyonu Bakanı, Federal Bakanlıkların, Faaliyetleri Rusya Federasyonu Hükümetince Yönetilen Federal Servislerin ve Federal Kurumların, Bu Federal Bakanlıklara Bağlı Federal Servislerin ve Federal Kurumların Yöneticileri Tarafından İş (Görev) Yükümlülüklerini Yerine Getirmek Üzere Katıldıkları Protokol Etkinlikleri, İş Seyahatleri ve Diğer Resmi Etkinlikler Nedeniyle Hediye Aldıklarına ve Hediye Verdiklerine Dair Bildirimde Bulunma, Hediye Satın Alma Beyanında Bulunma, Hediyenin Kullanım Konularını Gözden Geçirme Kurallarının Onaylanması Hakkında” Rusya Federasyonu Hükümet Kararı.

 

05.03.2018 tarih ve 228 sayılı “Güven Kaybı Nedeniyle Görevden Alınan Kişilerin Kaydı Hakkında” Rusya Federasyonu Hükümet Kararı.

 

07.10.2013 tarih ve 530n sayılı “Yolsuzlukla Mücadele Konularından Sorumlu Alt Bölümlerin, Federal Resmi Organların, Rusya Federasyonu Merkez Bankası’nın, Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu’nun, Rusya Federasyonu Sosyal Sigorta Fonu’nun, Zorunlu Sağlık Sigortası Federal Fonu’nun, Devlet Kuruluşlarının (Şirketlerinin) ve Federal Kanunlar Temelinde Kurulan Diğer Organizasyonların Resmi Web Sayfalarının Açılması ve Düzenlenmesine İlişkin Gereklilikler, ve İstihdamı Gelirler, Giderler ve Mülki Yükümlülüklerin Açıklanmasını Gerektiren Pozisyon Gereklilikleri Hakkında” Rusya Federasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Talimatnamesi (Rusya Adalet Bakanlığı’nda 25 Aralık 2013 tarih ve 30803 sayı ile tescil edilmiştir).


Yasadışı ücret ve ticari rüşvet verildiği/alındığı anda doğan sorumluluğun açıklanması

 

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’ndan alıntı (onay tarihi: 13.06.1996)

 

Madde 201. Yetkilerin kötü niyetle kullanılması

1. Bir ticari ya da başka tür bir organizasyonun yönetim fonksiyonlarını yapan kişinin; kendisine ait yetkileri, ilgili kuruluşun yasal menfaatlerine aykırı şekilde kendisi ve diğer kişiler için bireysel yarar veya avantaj sağlamak amacıyla ya da diğer kişilere zarar vermek amacıyla kullanmasıdır. Bu tür eylemlerin, vatandaşların veya kuruluşların haklarına ve yasal menfaatlerine, kamunun veya devletin yasalarla korunan menfaatlerine ciddi anlamda zarar vermesi şartı gerekir.

Suçlu kişiye iki yüz bin ruble tutara kadar ceza veya maksimum on sekiz aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya dört yüz seksen saate kadar zorunlu çalışma ya da iki yıl boyunca telafi edici çalışmalar veya dört yıl boyunca zorunlu çalışma ya da altı aya kadar tutuklama ya da dört yıla kadar hapis cezası uygulanır.

(07.12.2011 tarih ve 420-FZ sayılı Federal Kanunun değişik hükümleri)

2. Ağır sonuçlar doğuran aynı eylemlerde, -

Suçlu kişiye bir milyon ruble tutara kadar veya maksimum beş yıllık maaş tutarı kadar veya süre belirtilmeden maaş tutarı ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya üç yıla kadar veya süre belirtilmeden bazı görevlere atanmaktan veya bazı faaliyetlerden yasaklanmasıyla birlikte beş yıla kadar zorunlu çalışma ya da üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan veya bazı faaliyetleri yapmasının yasaklanmasıyla birlikte on seneye kadar hapis cezası uygulanır.

(25.12.2008 tarih ve 280-FZ sayılı, 27.12.2009 tarih ve 377-FZ sayılı, 07.12.2011 tarih ve 420-FZ sayılı Federal Kanunların değişik hükümleri)

 

Madde 204. Ticari rüşvet

1. Bir ticari kuruluşun ya da başka tür bir kuruluşun idari fonksiyonlarını yerine getiren kişiye verilen veya diğer kişilerin menfaatleri namına herhangi bir eylem (eylemsizlik) karşılığında para, menkul kıymetler, diğer tür mal varlıklarının verilmesi ve ayrıca ona maddi niteliğe sahip yasadışı hizmetler verilmesi veya maddi hakların devredilmesidir (başka bir şahıs veya tüzel kişi lehine yapılması da dâhil söz konusu kişinin talimatıyla mal varlıklarının verilmesi veya maddi niteliğe sahip hizmetlerin verilmesi veya maddi hakların devredilmesi). Bu tür eylemlerin (eylemsizliklerin) söz konusu kişinin yetkileri kapsamında olması ya da bu kişinin pozisyonu sayesinde söz konusu eylemlere (eylemsizliklere) destek vermesi koşulu gerekir.

Suçlu kişiye dört yüz bin ruble tutara kadar ceza veya maksimum altı aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin tutarının beş katından yirmi katına kadar ceza veya iki yıla kadar hapis cezası veya iki yıla kadar telafi edici çalışmalar veya ticari rüşvetin beş katı kadar cezayla birlikte ya da bu tutar olmadan aynı süre kadar hapis cezası uygulanır.

2. İşbu maddenin birinci fıkrasında öngörülen ve önemli ölçekte işlenen eylemlerde;

Suçlu kişiye sekiz yüz bin ruble tutara kadar veya suçlu kişinin maksimum dokuz aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya iki yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ticari rüşvet tutarının on katından otuz katına kadar ceza veya üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir - iki yıl arasında gözaltında olması ya da üç yıla kadar bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir - iki yıl arasında telafi edici çalışmalar veya ticari rüşvetin on katına kadar cezayla birlikte ya da bu uygulanmadan ve üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan üç yıla kadar hapis cezası uygulanır.

3. Eğer işbu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen suçlar:

а) Karşılıklı mutabakata dayalı olarak bir grup ya da örgüt tarafından işlenmişse,

b) Önceden planlı yasadışı eylemler (eylemsizlik) şeklinde işlenmişse,

c) Büyük ölçekte işlenmişse;

Suçlu kişinin üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir milyon beş yüz bin ruble tutara kadar ceza veya suçlu kişinin maksimum bir yıllık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin yirmi - elli katı arasında ceza veya üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvet tutarının otuz katına kadar cezayla birlikte ya da uygulanmadan, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası uygulanır.

4. İşbu maddenin birinci fıkrasında ve üçüncü fıkranın “a” ve “b” bentlerinde öngörülen ve çok büyük ölçekte işlenen suçlarda;

Suçlu kişinin beş yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir milyon - iki milyon beş yüz bin ruble arasında ceza veya suçlu kişinin bir yıllık - iki yıl altı aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin kırk - yetmiş katı arasında ceza veya beş yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinin yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvet tutarının kırk katına kadar cezayla birlikte ya da uygulanmadan, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası uygulanır.

5. Bir ticari kuruluşta ya da başka tür bir kuruluşta yönetim fonksiyonu yapan kişiden alınan veya diğer kişilerin menfaatleri namına herhangi bir eylem (eylemsizlik) karşılığında para, menkul kıymetler, diğer tür mal varlıklarının alınması ve ayrıca ondan maddi niteliğe sahip yasadışı hizmetler alınması veya maddi hakların devir alınması (başka bir şahıs veya tüzel kişi lehine yapılması da dâhil, söz konusu kişinin talimatıyla mal varlıklarının alınması veya maddi niteliğe sahip hizmetlerin alınması veya maddi hakların devir alınması) olup, bu tür eylemlerin (eylemsizliklerin) söz konusu kişinin yetkileri kapsamında olması ya da bu kişinin pozisyonu sayesinde söz konusu eylemlere (eylemsizliklere) destek vermesi şartı gerekir.

Suçlu kişiye yedi yüz bin ruble tutara kadar ceza veya suçlu kişinin maksimum dokuz aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvet tutarının on katından otuz katına kadar ceza veya ticari rüşvetin on beş katı kadar cezayla birlikte ya da bu uygulanmadan üç yıla kadar hapis cezası uygulanır.

6. İşbu maddenin beşinci fıkrasında öngörülen ve önemli ölçekte işlenen eylemlerde;

Suçlu kişinin üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte iki yüz bin - bir milyon Ruble arasında ceza veya suçlu kişinin üç ay- bir yıllık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvet tutarının yirmi katından kırk katına kadar ceza veya üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvet tutarının yirmi katına kadar cezayla birlikte ya da olmadan, beş yıla kadar hapis cezası uygulanır.

7. Eğer işbu maddenin beşinci fıkrasında bahsedilen suçlar:

а) Karşılıklı mutabakata dayalı olarak bir grup ya da örgüt tarafından işlenmişse,

b) Rüşvet konusu gaspla bağlantılıysa,

c) Yasadışı eylemler (eylemsizlik) şeklinde işlenmiş ise,

d) Büyük ölçekte işlenmişse;

Suçlu kişinin beş yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir milyon - üç milyon Ruble arasında tutar kadar veya suçlu kişinin bir yıl - üç yıllık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin otuz -altmış katı tutarında ceza veya beş yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvet tutarının kırk katına kadar cezayla birlikte ya da uygulanmadan beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası uygulanır.

8. İşbu maddenin birinci fıkrasında ve yedinci fıkranın “a” ve “c” bentlerinde öngörülen ve çok büyük ölçekte işlenen suçlarda;

Suçlu kişinin altı yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte iki milyon - beş milyon beş yüz bin ruble arasında tutar kadar ceza veya suçlu kişinin iki yıl - beş yıllık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin elli - doksan katı tutarında ceza veya altı yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvet tutarının elli katına kadar cezayla birlikte ya da uygulanmadan yedi yıldan on iki yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Not. 1. İşbu kanunun işbu maddesinde ve 204.1. maddesinde bahsedilen ticari rüşvetin önemli ölçekte olması için, değerleri yirmi beş bin ruble tutarını aşan para, menkul kıymetler, diğer tür mal varlıkları, maddi niteliğe sahip hizmetler ve diğer maddi hakların söz konusu olması gerekir. Ticari rüşvetin büyük ölçekte olması için değerleri yüz elli bin rubleyi aşan, çok büyük ölçekte olması için ise bir milyon ruble tutarını aşan kıymetler söz konusu olmalıdır.

2. İşbu maddenin birinci - dördüncü fıkralarında bahsedilen suçu işleyen kişinin suçun açıklanması ya da yargılanmasına aktif şekilde yardım etmesi durumunda ve eğer kendisine yönelik rüşvet konusu zorla alınmış ise ya da bu kişi işlenmiş suçla ilgili bilgileri kendi isteğiyle ağır ceza davası başlatma yetkisine sahip organa vermiş ise, ağır cezai sorumluluktan muaftır.

 

Madde 204.1 Ticari rüşvet için arabuluculuk yapma

1. Ticari rüşvet için arabuluculuk yapma; ticari rüşvet konusunu ileten kişinin görevlendirmesiyle veya ticari rüşvetin konusunu alan kişinin görevlendirmesiyle ticari rüşvetin konusunun (yasadışı ücret) bizzat teslim edilmesi veya söz konusu kişilere önemli ölçekteki ticari rüşvet konusunun verilmesi ve alınmasıyla ilgili aradaki anlaşmanın kurulmasına veya başka bir şekilde gerçekleşmesine yardım edilmesidir.

Suçlu kişiye dört yüz bin ruble tutara kadar ceza veya maksimum altı aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin tutarının beş katından yirmi katına kadar ceza veya iki yıla kadar hapis cezası veya iki yıla kadar telafi edici çalışmalar veya ticari rüşvetin beş katı kadar cezayla birlikte ya da bu tutar olmadan aynı süre kadar hapis cezası uygulanır.

2. Eğer ticari rüşvetle ilgili arabuluculuk suçu:

а) Karşılıklı mutabakata dayalı olarak bir grup ya da örgüt tarafından işlenmişse,

b) Önceden planlı yasadışı eylemler (eylemsizlik) şeklinde işlenmişse,

c) Büyük ölçekte işlenmişse;

Suçlu kişinin beş yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan sekiz yüz bin ruble tutara kadar ceza veya suçlu kişinin maksimum altı aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin on - otuz katı arasında ceza veya beş yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvet tutarının otuz katına kadar cezayla birlikte ya da uygulanmadan, beş yıla kadar hapis cezası uygulanır.

3. Çok büyük ölçekte işlenmiş ticari rüşvet için arabuluculuk suçu.

Suçlu kişinin altı yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan, bir milyon beş yüz bin ruble tutara kadar ceza veya suçlu kişinin maksimum bir yıl altı aylık maaş tutarı kadar, ya da aynı süre için başka gelirleri tutarında ceza uygulanır, veya ticari rüşvetin kırk - yetmiş katı tutarında ceza veya altı yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvet tutarının kırk katına kadar cezayla birlikte ya da uygulanmadan, üç - yedi yıla kadar hapis cezası uygulanır.

4. Ticari rüşvet için arabuluculuk sözü verilmesi veya teklif edilmesi.

Suçlu kişinin üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir milyon ruble tutara kadar ceza veya suçlu kişinin maksimum bir yıllık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka gelirleri tutarında ceza uygulanır, veya ticari rüşvetin on - yirmi katı tutarında ceza veya üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir - iki yıla kadar hapis cezası, veya üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvetin on beş katına kadar ceza veya bu uygulanmadan dört yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Not. İşbu maddede bahsedilen suçu işleyen kişi, suçlu kişinin suçunun aklanmasına ya da yargılanmasına aktif şekilde yardım etmesi durumunda ve eğer kendisine yönelik rüşvet konusu zorla alınmış ise ya da bu kişi işlenmiş suçla ilgili bilgileri kendi isteğiyle ağır ceza davası başlatma yetkisine sahip organa vermiş ise ağır cezai sorumluluktan muaftır.

 

Madde 204.2. Küçük ölçekli ticari rüşvet suçu

1. On bin ruble tutarını aşmayan küçük ticari rüşvet suçlarında;

Suçlu kişiye yüz elli bin ruble tutara kadar veya suçlu kişinin maksimum üç aylık maaş tutarı kadar  ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya iki yüz saat kadar zorunlu çalışma, ya da bir yıla kadar telafi edici çalışmalar, veya bir yıla kadar hapis cezası uygulanır.

2. İşbu kanunun 204. 204.1. maddelerinde veya işbu maddede belirtilen suçun adli kaydı olan kişi tarafından işlenmesi durumunda;

Suçlu kişiye beş yüz bin ruble tutara kadar veya suçlu kişinin maksimum altı aylık maaş tutarı kadar veya ya da aynı süre için başka  gelirleri tutarında ceza uygulanır, veya bir yıla kadar telafi edici çalışmalar veya iki seneye kadar gözaltında olma veya bir yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Not. Küçük ölçekli ticari rüşvetin konusunu teslim eden kişinin suçun aklanmasına ve (veya) yargılanmasına aktif şekilde yardım etmesi durumunda ve eğer rüşvet konusuyla ilgili olarak bu kişiye yönelik bir zorlama söz konusu ise ya da bu kişi ağır ceza davası başlatma yetkisine sahip organa rüşvet verilmesiyle ilgili bilgileri kendi isteğiyle vermiş ise ağır cezai sorumluluğundan muaftır.